Terug

Mensen die kampen met overmatig alcohol gebruik en die het niet lukt om hier zonder ruggensteun mee te stoppen. Het programma is bedoeld voor lichte/ matige problematiek; men moet geholpen kunnen zijn met minimale begeleiding. Bij zware alcohol verslaving zal intensievere begeleiding nodig zijn. 

De basis van de module Alcohol onder controle

Dit programma is gestoeld op 3 stromingen binnen de psychologie: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Zelfcontrole programma van Hoogduinen Positieve Psychologie. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Er wordt in verschillende stappen gewerkt aan het verminderen van gewoonten, motivatie behouden en stressregulatie. Men begint met het registreren van de klachten, en het uitzoeken van de verschillende triggers daarbij. Dan wordt gezocht naar gezonde vervangingen voor het gedrag, en aan de motivatie gewerkt. Er worden doelen gesteld en dan wordt tijdens het afbouwen van de gewoonte gewerkt aan het bijstellen van de doelen, stressreductie en het volhouden van de motivatie. 

Achtergrondinformatie van deze module

Rob Olij is psycholoog en leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Rob over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Alcohol onder controle.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 6 weken