Terug

Dit programma is bedoeld om mensen met Borderline persoonlijkheidsproblematiek inzicht te geven in hun persoonlijkheid, de ontwikkeling hiervan, de hieruit voortvloeiende gevoelens en gedrag en de gevolgen hiervan. 

De basis van de module Borderline

Dit programma is gestoeld op de holistische theorie en een deel van de theorie uit de VERS training. Dit model is in dit programma omgebouwd tot een thermometer, maar is qua functionaliteit hetzelfde. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Naast psycho-educatie wordt aan de hand van een holistisch model het inzicht van de cliënt vergroot in de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid. Ook wordt gekeken naar wat maakt dat zij hierdoor herhaaldelijke tegen problemen aanlopen (in relaties en werk bijvoorbeeld). De stappen in dit model zijn: boodschappen uit de opvoeding, ervaringen uit de jeugd, gedachten over zelfbeeld, kerngevoelens, overlevingsstrategieën en gevolgen. Vervolgens is er aandacht voor de verstoorde emotieregulatie en wordt er een kleine eerste stap in het herkennen van emoties gezet (aan de hand van een thermometer). Er wordt perspectief en hoop gegeven. Aan het einde van dit programma kan de behandelaar met de cliënt overleggen hoe nu verder, de mogelijkheden bespreken en een keuze maken.

Achtergrondinformatie van deze module

Marike de Haan, psycholoog en werkzaam bij Therapieland, leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Marike over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Borderline.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZ en Specialistische GGZ
Tijdsindicatie: divers, mogelijk in 3-4 weken