Terug

Het programma is bedoeld voor mensen met depressieve klachten of overspanning/burn-out, die ook face-to-face in behandeling zijn. 

De basis van de module Dagstructuur

Deze module is een onderdeel van de protocollaire behandeling voor depressie

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

In deze module wordt in 4 weken tijd uitleg gegeven over het belang van structuur aanbrengen om je klachten tegen te gaan. Wekelijks wordt er een activiteitendagboek bijgehouden en geregistreerd hoeveel plezier men per activiteit ervaart, hoe de stemming was en hoe bekwaam men zich voelde. In de eerste week wordt er ook gekeken naar wat leuke activiteiten zijn om ook in schema’s te verwerken, en vanaf de tweede week worden er planningen gemaakt waarbij steeds gekeken wordt hoe realistisch deze zijn. 

Achtergrondinformatie van deze module

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 4 weken