Terug

Dit programma is bedoeld voor volwassen mensen met een lichte tot matige depressie, of met depressieve klachten. Er moet ingeschat worden of iemand in staat
is vrijwel dagelijks kort achter de computer te zitten. Suìˆcidaliteit en/of psychotische kenmerken zijn exclusiecriteria. 

De basis van de module Depressie CGT

Het programma stoelt op verschillende evidence based stromingen, waaronder activatie, cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie en mindfulness. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

In dit programma wordt gewerkt aan het verminderen van depressieve klachten. In de eerste sessie wordt uitgelegd wat depressieklachten zijn en waar ze vandaan komen. Verder is er aandacht voor Positieve psychologie. Daarna wordt er uitleg gegeven over het belang van structuur aanbrengen om je klachten tegen te gaan. Er wordt een activiteitendagboek bijgehouden en er wordt ook gekeken naar wat leuke activiteiten zijn om ook in schema’s te verwerken. Er wordt ingegaan op goed zorgen voor jezelf in de vorm van goed slapen, voeding en beweging. In de sessie daarna wordt er uitleg gegeven over de basis van cognitieve gedragstherapie, en hoe een G-schema werkt. Daarna zijn er een aantal G-schema’s die ingevuld kunnen worden, waarbij er wordt opgebouwd met extra vragen om de gedachten uit te dagen. Er wordt afgesloten met een preventieplan schrijven om een terugval te voorkomen. 

Achtergrondinformatie van deze module

Roos is psycholoog en trainer. Als videotherapeut leidt zij cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Roos over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Depressie CGT.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: divers