Terug

Dit programma is bedoeld voor volwassen mensen met een lichte tot matige depressie, of met depressieve klachten. Er moet ingeschat worden of iemand in staat is vrijwel dagelijks kort achter de computer te zitten. Suìˆcidaliteit en/of psychotische kenmerken zijn exclusiecriteria. 

De basis van de module Depressie IPT

Het programma stoelt op verschillende evidence based stromingen, waaronder activatie, interpersoonlijke therapie, positieve psychologie en mindfulness. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

In dit programma wordt gewerkt aan het verminderen van depressieve klachten. In de eerste sessie wordt uitgelegd wat depressieklachten zijn en waar ze vandaan komen. Verder is er aandacht voor Positieve psychologie. Daarna wordt er uitleg gegeven over het belang van structuur aanbrengen om je klachten tegen te gaan. Er wordt een activiteitendagboek bijgehouden en er wordt ook gekeken naar wat leuke activiteiten zijn om ook in schema’s te verwerken. Er wordt ingegaan op goed zorgen voor jezelf in de vorm van goed slapen, voeding en beweging. In de sessie daarna wordt er uitleg gegeven over de basis van de interpersoonlijke therapie. De 3 fases worden besproken en uitgelegd dat er een begin wordt gemaakt met de eerste fase, door alle focussen te onderzoeken. Er wordt een schematische weergave gemaakt van de belangrijke personen in iemands netwerk. Daarna worden de vier focuspunten kort aangestipt: Rouw, Conflicten, Moeite met relaties en grote veranderingen. Er wordt afgesloten met een preventieplan schrijven om een terugval te voorkomen. 

Achtergrondinformatie van deze module

Lars van Kessel, psycholoog en de begeleider tijdens dit traject, leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Lars over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Depressie - IPT.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZ en Specialistische GGZ
Tijdsindicatie:  4-6 weken