Terug

Dit programma is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het uiten van emoties, die ook face-to-face in behandeling zijn. 

De basis van de module Omgaan met emoties

Dit programma is gestoeld op de het pannetjes model uit de Vers-training. De pannetjes zijn omgevormd tot een thermometer, maar de functie is gelijk. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

In deze module is aandacht voor psycho-educatie over emoties, wordt inzicht gegeven over het beloop van emoties met behulp van de thermometer en worden verschillende manieren aangeboden om emoties te uiten. 

Achtergrondinformatie van deze module

Astrid van Jaarsveld is psycholoog en leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Astrid over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Omgaan met emoties.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 4 weken