Terug

Het programma is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die zich zorgen maken over of veel ruzie hebben met hun kind. 

De basis van de module Oplossingsgericht opvoeden

Het programma is gebaseerd op de oplossingsgerichte methode, en het boek ‘Oplossingsgericht opvoeden’ van L. De Bruin en R. Meddens. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Dit programma is een cursus voor ouders, maar waarin veel opdrachten staan die de ouders met het gehele gezin of het kind in kwestie moeten doen. Veelal gebeurt dit op een positieve en speelse manier waardoor het leuk is om te doen in plaats van een heftig therapeutisch proces. Het programma is opgebouwd uit 5 ‘levels’. In het eerste level wordt stilgestaan bij wat de positieve dingen zijn die het gezin al tot zijn beschikking heeft; wat zijn kwaliteiten van eenieder en waar is men trots op? In level 2 wordt gekeken naar wat men graag wil veranderen. In verschillende stappen wordt toegewerkt naar het formuleren van een doel dat men wil bereiken met dit programma. In het 3e level worden de verschillende aspecten van communicatie besproken.

Men kan kiezen welke aspecten voor het gezin van toepassing zijn, en daar de bijbehorende opdrachten bij doen. In het 4e level wordt gekeken naar de uitzonderingen op het aan te pakken gedrag in de dagelijkse bezigheden. Met die uitzonderingen wordt bekeken waarom het dan wel goed gaat en wat daaruit te leren valt. Bovendien wordt de aandacht erop gevestigd dat de uitzonderingen er wel degelijk zijn, ook al voelt dat niet altijd zo. In de laatste fase wordt men vooral aangespoord om een dingen anders te doen dan men gewend is, om op die manier verrassende oplossingen te vinden. 

Achtergrondinformatie van deze module

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 6 weken