Terug

Dit programma is een cursus voor ouders van kinderen met AD(H)D. 

De basis van de module Ouders en ADHD

Het programma geeft met name psycho-educatie over AD(H)D en opvoedtechnieken die hierbij kunnen helpen. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Nadat er psycho-educatie is gegeven over AD(H)D en verschillende aspecten waar rekening mee gehouden moet worden door ouders, wordt er verder ingegaan op 10 opvoedingsvaardigheden die bij uitstek belangrijk zijn bij de opvoeding van kinderen met AD(H)D. Met oefeningen kunnen deze vaardigheden worden verbeterd. In de laatste sessie wordt er ook stil gestaan bij hoe de positieve kanten van AD(H)D door de ouders bekrachtigd kunnen worden, om niet alleen de negatieve aspecten te onderdrukken, maar juist ook ruimte te bieden aan de positieve kant. 

Achtergrondinformatie van deze module

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 6 weken