Terug

Het programma is bedoeld voor mensen met overspanningsklachten en/of een burn-out. 

De basis van de module Overspanning & Burn-out

Het programma is gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn Overspanning & Burn-out, en maakt gebruik van verschillende evidence based interventies, zoals CGT, Leefstijltraining, dagstructurering en mindfulness. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Volgens de richtlijn is een burn-out opgebouwd uit 3 verschillende fasen: De eerste is crisisfase waarin men ofwel tegen ziek worden aan zit ofwel net ziek geworden is door overbelasting. In deze fase is het van belang weer tot rust te komen, en niet direct weer ‘aan het werk te gaan’ met het uitzoeken van oorzaken. In de sessie die bij deze fase hoort wordt dus met name stilgestaan bij hoe men zo snel mogelijk weer rust vindt. De tweede fase is de oplossingsfase waarin gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van het vastlopen, en geoefend wordt met oplossingen daarvoor. In de laatste fase, de toepassingsfase, wordt met name stilgestaan bij hoe het geleerde in praktijk te brengen zodat het ook duurzaam gei╠łntegreerd wordt in de leefstijl. 

Achtergrondinformatie van deze module

 

Akke Tiemersma is GZ-psycholoog en leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Akke over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Overspanning & Burn-out.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 6 weken