Terug

Dit programma is bedoeld voor volwassen die last hebben van hardnekkige patronen in hun gedrag en niet weten hoe ze dit moeten veranderen. Zij worden of zijn zich bewust van deze patronen en willen hier graag mee aan de slag. Dit programma geeft hen meer inzicht in eigen schema’s, modi en coping mechanismen. 

De basis van de module Schematherapie

Dit programma is gestoeld op de Schemagerichte Therapie van Jeffrey Young. Het programma is voornamelijk bedoeld als voorbereiding op de echte Schematherapie behandeling. Cliënten maken in dit programma kennis met de verschillende concepten behoren bij Schematherapie, zoals schema’s, modi, coping mechanismen en maken een begin met hun eigen casusconceptualisatie. Na dit programma kan er gekozen worden voor een passend vervolg traject. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

In dit programma wordt uitleg gegeven over de verschillende schema’s, modi en coping mechanismen en worden twee vragenlijsten afgenomen, de SMI en de YSQ. Cliënten zullen daarnaast aan de hand van registratieformulieren (g-schema's) meer inzicht krijgen in hun eigen schema's, modi en copingmechanismen en wordt er een begin gemaakt met een casusconceptualisatie. In dit programma is begeleiding van belang, om cliënten goed voor te bereiden op de echte behandeling van schematherapie. 

Achtergrondinformatie van deze module

Marike de Haan, psycholoog en werkzaam bij Therapieland, leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In deze video vertelt Marike over de achtergrond en de werkwijze van de module.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZ en Specialistische GGZ
Tijdsindicatie: divers