Terug

Dit programma is bedoeld voor jongeren en volwassen mensen met een specifieke fobie, of ernstige angstklachten gericht op een en hetzelfde soort situatie, dier en/of voorwerp. 

De basis van de module Specifieke fobie

Deze module is gebaseerd op de protocollaire behandeling voor een specifieke fobie van Keijsers, van Minnen en Hoogduin. Dit bestaat uit psycho-educatie, doorbreken van vermijding en vluchtgedrag en (cognitieve) gedragstherapie door middel van exposure oefeningen. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Er wordt begonnen met psycho-educatie over angst, het alarmsyteem en vluchtgedrag. Daarna wordt ingegaan op de specifieke fobie van de deelnemer (welke dat ook moge zijn) door middel van de gevoelsthermometer, het onderzoeken van de catastrofale gedachten, en het in kaart brengen van vlucht en vermijdingsgedrag. Vanaf de derde sessie wordt exposure uitgelegd en wordt de deelnemer begeleid om een angsthiërarchie in kaart te brengen. Goede begeleiding van de hulpverlener is vanaf deze stap erg belangrijk. In de vierde stap wordt de exposure aan de hand van de opgestelde hiërarchie uitgevoerd. De begeleidende hulpverlener wordt verwacht regelmatig te evalueren en de deelnemer in dit proces te ondersteunen. Als laatste stap zijn er een aantal schema’s die ingevuld kunnen worden, die helpen een angsthiërarchie te maken en de vervolgexposure te ondersteunen. 

Achtergrondinformatie van deze module

Sylvia de Graaf, psycholoog en werkzaam bij Therapieland, leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Carlijn over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Specifieke Fobie.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 5 - 8 weken