Terug

Het programma is bedoeld voor jongeren en/of volwassenen die graag handvatten willen om met terugval om te kunnen gaan of deze te voorkomen en hier een terugval preventieplan voor willen schrijven. 

De basis van de module Terugvalpreventie

Het schrijven van een terugval preventieplan zorgt ervoor dat clie╠łnten goed voorbereid zijn op een terugval en waardoor zij beter kunnen anticiperen op een dergelijke situatie en niet verder terugzakken. In een terugval preventieplan kunnen clie╠łnten hun eigen behoeften en mogelijkheden in de zelfzorg en de steun die de naast betrokkenen kunnen geven, duidelijk opschrijven, zodat ze in een periode van terugval, hier niet meer over na hoeven te denken. In een terugval preventieplan worden daarnaast signalen van een terugval herkent en wordt duidelijk welke oorzaken dit kan hebben. Ook worden handvatten gegeven over hoe om te gaan met een terugval. 

Korte inhoud van deze e-Healthmodule

Dit programma begint met de drie grote misstanden rondom terugval. Er wordt een terugvalpreventie plan gemaakt aan de hand van de ‘’stoplicht-oefening’’ (groen=het gaat goed, oranje=het gaat matig en rood=het gaat slecht). Hierdoor wordt inzichtelijk welke signalen een terugval voorspellen. In een volgende stap wordt er nagedacht over acties, die een terugval kunnen voorkomen en wordt dit persoonlijk gemaakt door er concrete situaties voor een persoon uit te schrijven. In de laatste sessie worden handvatten gegeven hoe om te gaan met een terugval. 

Achtergrondinformatie van deze module

Carlijn Sanders is psycholoog en leidt cliënten door de modules heen als videotherapeut. In onderstaande video vertelt Carlijn over de achtergrond en de werkwijze van de e-healthmodule Terugvalpreventie.

Direct naar deze module

e-Healthmodule beschikbaar voor Basis GGZSpecialistische GGZ en POH-GGZ
Tijdsindicatie: 6 weken