< Terug naar overzicht
photo

Nieuw: Pesten en agressie op de werkvloer

Gepubliceerd op Oct. 11, 2018, 9:18 p.m.

Doelgroep
De e-Healthmodule 'Pesten en agressie op de werkvloer' is ontwikkeld voor volwassenen die zich niet prettig of onveilig voelen op hun werk. Deze onveilige situatie kan door van alles komen: pesten, fysieke agressie, seksuele intimidatie, cyberpesten of discriminatie. 

De basis van de module
Dit programma is geschreven in samenwerking met Cokkie Verschuren (orthopedagoog, GZ-psycholoog en Master in Working and Occupational Health, MWO). Het programma is gebaseerd op het boek ‘Pesten en agressie op het werk’ (Verschuren, 2014). 

Korte inhoud van de module
Het programma start met een uitleg over wat pesten en/of agressie op het werk precies inhoudt en wat het met de cliënt doet. Vervolgens gaat de cliënt actief aan de slag met zijn/haar eigen situatie. Ook is er aandacht voor praktische zaken, zoals hoe de cliënt zich ziek kan melden en bij wie hij/zij terecht kan. Tevens komen er ook ervaringsverhalen van andere cliënten aan bod. Tot slot wordt er gekeken naar de re-integratie van de cliënt.

Begeleiding van de module
Cokkie Verschuren, Frits Bos en Ruby Smits leiden de cliënt door de module heen als videotherapeut. Om een indruk te krijgen van de inhoud van de module is de onderstaande video uit de behandelaarsstappen van Cokkie Verschuren toegevoegd. 

De module inzetten in jouw praktijk?
Het programma zit niet standaard in het pakket, maar kan aangeschaft worden voor €9,95 per behandelaar per jaar (excl. btw). Meer informatie? Neem contact op met Eline Eelkema via eline@therapieland.nl of 06-11265886.

Dit programma is beschikbaar voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. 
Tijdsindicatie: 6 tot 12 weken

Nieuws