< Terug naar overzicht
photo

Verbeterd: Paniek

Gepubliceerd op Jan. 22, 2019, 2:36 p.m.

Doelgroep
De programma’s 'Paniek' en 'Interoceptieve exposure' zijn ontwikkeld voor (jong)volwassenen met een paniekstoornis.

De basis van de modules
De programma’s hebben een cognitief gedragstherapeutische (CGT) basis, waarbij inspiratie is gehaald uit de protocollaire behandeling voor paniekstoornis met of zonder comorbide agorafobie van Keijsers, Van Minnen, Verbraak, Hoogduin en Emmelkamp (2017).

Korte inhoud van de modules
Het programma Paniek start met psycho-educatie over paniek. Vervolgens komen de drie fasen van paniek achtereenvolgens terug in de verschillende sessies. De tweede sessie richt zich op lichamelijke klachten, middels interoceptieve exposure. In de derde sessie worden de gedachten uitgedaagd. De vierde sessie is gericht op gedrag, er wordt stilgestaan bij vermijding- en veiligheidsgedrag en er wordt gestart met exposure in vivo. In de afsluitende sessie wordt er stilgestaan bij terugvalpreventie.

Het programma ‘Interoceptieve exposure’ bestaat voornamelijk uit interoceptieve exposure-oefeningen en bevat daarnaast beknopte psycho-educatie over paniek en lichamelijke klachten. Het belang van het blijven oefenen wordt benadrukt. In de laatste sessie van het programma staan verschillende schema’s waarmee de cliënt de oefeningen kan blijven doen.

Begeleiding van de module

Ingrid en Linda begeleiden de cliënt door de modules heen als videotherapeut. Om een indruk te krijgen van het programma is de onderstaande video van Ingrid, GZ-psycholoog bij FortaGroep, toegevoegd.

De module inzetten in jouw praktijk?
Het programma is nu te vinden in je pakket. 

Dit programma is beschikbaar voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ. 
Tijdsindicatie: 6 tot 10 weken

Nieuws