Terug

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Therapieland omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Tijdens het gebruik van de behandeling(en) houden wij rekening met uw privacy.

 

Van belang is om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website van Therapieland, en het platform waar u gebruikt kunt maken van onze behandelingen. Het platform kunt u alleen benaderen met uw persoonlijke account. Wanneer we in onderstaande spreken over ‘de website’ bedoelen we de site van Therapieland waar u kunt komen zonder in te loggen. Wanneer we spreken over ‘het platform’ bedoelen we het afgeschermde gedeelte waar de behandelingen te volgen zijn.

 

Verzamelen en opslag van persoonlijke gegevens 

Het platform van Therapieland verzamelt enkel de hoognodige data die nodig zijn om een behandeling via het platform van Therapieland uit te kunnen voeren.

 

Veiligheid van Therapieland


Therapieland treft de nodige technische en organisatorische voorzieningen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn geënt op de NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg in Nederland en garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er ook op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Alle door u ingevulde gegevens alsmede de communicatie met experts staan alleen op ons beveiligde platform. U krijgt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord dat u toegang geeft tot uw eigen website. Deze manier van elektronisch communiceren is volledig beveiligd, de gegevens worden versleuteld.

 

Hoe gaat Therapieland met uw persoonsgegevens om?


Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Informatiedienst van de Rijksoverheid. Deze is te bereiken op het gratis telefoonnummer 1400.

Daar waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Therapieland bewaart uw gegevens vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Daarna worden alle persoonlijke gegevens gewist.

 

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens


Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of wenst u een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@therapieland.nl

 

Onderzoek

Het platform bevat een aantal vragenlijsten. De ingevulde gegevens van de vragenlijsten worden anoniem verzameld ten behoeve van onderzoek en zijn dus niet te herleiden tot personen. Indien er wel behoefte is aan onderzoek met herleidbare gegevens, dan wordt door ons altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.

 

E-mail


Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Therapieland van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

 

Statistieken


De website van Therapieland maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics voor de pagina's voorafgaand aan het inloggen. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina's. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten.

Google Analytics verwerkt cookies op een zeer privacy vriendelijke wijze en heeft hiervoor de ISO 27001-normeringen, die ervoor waken dat uw persoonlijke gegevens nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan het optimaliseren van de website van Therapieland.

 

Therapieland wil graag benadrukken dat er geen tracking cookies van Google Analytics geplaatst worden in de behandelprogramma’s, dus op het platform. De modules zijn volledig anoniem.

 

Gebruik van Cookies


Een andere methode die veel op internet wordt gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren, is het gebruik maken van zogenaamde (tijdelijke of permanente) ‘cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd. De internetpagina kan bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren worden aangepast. U kunt in uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) het gebruik van cookies uitzetten, dit kan echter wel uw gebruik van onze website en diensten beperken. Kijk hier voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Therapieland.

 

Wijzigingen


Therapieland behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Therapieland.

 

Informatiebeveiling 

Therapieland stelt zich ten doel om op een verantwoorde en lucratieve manier haar bedrijf uit te oefenen in de zorgsector en op gelijknamige wijze te werken aan haar missie, namelijk het bieden van de beste e-Healthoplossingen voor de huisartsenzorg, de GGZ, de bedrijfsgezondheidszorg en daarnaast voor mensen die aan de slag willen met online zelfhulp. Bij al onze werkzaamheden laten wij ons leiden door onze gemeenschappelijke kernwaarden van professionaliteit, enthousiasme, integriteit en innovatie. Ten grondslag aan onze kernwaarden ligt het uitgangspunt om altijd secuur om te gaan met gevoelige en persoonlijke informatie volgens het privacy-beleid wat in al onze werkzaamheden wordt gewaarborgd. 

Document informatiebeveiliging