< Terug naar overzicht
photo

Verbeterd: Eenzaamheid

Gepubliceerd op Aug. 20, 2019, 11:54 a.m.

Doelgroep
Het programma Eenzaamheid is ontwikkeld voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen die last hebben van gevoelens van eenzaamheid. 

De basis
Het programma is een vernieuwde versie van het reeds bestaande programma voor eenzaamheid. Dit programma is destijds ontwikkeld in samenwerking met een GZ-psycholoog, lifestyle coach en ervaringsdeskundigen. Het programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. De focus ligt op het veranderen van bestaande negatieve sociale cognities en het verminderen van sociale angst. Het doel hiervan is het verminderen van het zelfbewustzijn in het contact met anderen, om zo weer meer vrijheid in het contact te kunnen ervaren en de verbinding met anderen weer aan te kunnen gaan.

Korte inhoud
De eerste twee sessies van het programma zijn gericht op het geven van psycho-educatie over eenzaamheid. Er wordt uitgelegd wat eenzaamheid is en hoe vaak dit gevoel voorkomt. Met behulp van een vragenlijst krijgt de cliënt inzicht in de mate waarin hij of zij gevoelens van eenzaamheid ervaart. In de tweede sessie leert de cliënt over het verschil tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Ook is er aandacht voor de vicieuze cirkel die eenzaamheid kan veroorzaken, waardoor iemand zich eenzaam blijft voelen. Vanaf sessie drie gaat de cliënt actief aan de slag. Met behulp van cognitieve gedragstherapeutische technieken krijgt de cliënt zicht en grip op zijn eigen negatieve sociale cognities. Dit bereidt de cliënt voor op het maken van contact en aangaan van verbinding in sessie vier. De laatste sessie is gericht op het in kaart brengen van de vooruitgang die de cliënt heeft geboekt gedurende het programma. Hij wordt bovendien aangemoedigd om door te gaan met het maken van contact, ontwikkelen van een gevoel van verbinding en indien nodig het programma weer te raadplegen. Er is tevens een Engelse versie van dit programma beschikbaar, met exact dezelfde inhoud.

Begeleiding
Paula en Mels begeleiden de cliënt door het programma heen als videotherapeut. Om een indruk te krijgen van het programma is de onderstaande video van Mels toegevoegd.

Tijdsindicatie: 4 tot 8 weken

Nieuws